المعلومات
Founder:
Tag:
KGB
Established:
24 June 2007
شعار
حول
Old School Brazilian Clan, Created in 1998.

One of the first expert AOE and AOC clan.
الموقع:
Team Level
Killing Generation of Brazil Team Website

Team Roster

PlayerRankJoin DateLast Online
[KGB]Crazy_ Team Founder 24 June 2007 16 April 2018 - 4:26 am
[KGB]BillyDjeux Team Captain 7 August 2011 20 October 2016 - 12:57 am
[KGB]Thiers Team Captain 26 July 2012 16 May 2018 - 1:43 am
[KGB]Josipano Team Captain 6 July 2007 16 July 2018 - 2:06 am
KGB_Crazy Team Captain 4 October 2007 4 April 2018 - 11:22 pm
KGB_Wolfgang 23 May 2012 29 July 2016 - 10:40 pm
[KGB]BoB_BrASiL 24 July 2010 17 September 2017 - 11:48 pm
[KGB]Inknoo 1 October 2016 25 February 2018 - 4:58 am
[KGB]NetQuaker 15 June 2016 23 June 2018 - 11:26 pm
[KGB]SummerS 29 March 2015 6 May 2018 - 5:06 am
[KGB]LeGioN7 16 September 2013 4 February 2017 - 3:52 pm
[KGB]metzelder_ 16 January 2016 29 June 2018 - 4:18 pm
[KGB]JeAnLuCk 10 September 2007 17 June 2018 - 7:07 pm
[KGB]Nando 14 December 2007 12 January 2016 - 4:27 pm
[KGB]SlayeR_ 2 July 2007 3 November 2016 - 9:56 pm
[KGB]BrAnCo 31 August 2007 4 June 2018 - 1:34 am
[KGB]NiRvAnA 10 April 2010 21 September 2017 - 6:25 am
Ksatria_KGB 1 July 2007 4 January 2018 - 2:52 am
[KGB]BoBy_ 12 May 2015 4 March 2018 - 4:19 am